Hvad er UFL Roskilde?

UFL Roskilde er en aftenklub, hvor de unge mødes hver onsdag fra klokken 18 til 21 i Kildegårdens lokaler Kildegården 6B i Roskilde.  

Aftenklubben har et socialt incitament, da de unge i første omgang kommer med det formål at danne netværk og sociale relationer til andre unge over 18 år, da der ikke er andre klubtilbud til denne gruppe i kommunen. En stor del af målgruppens unge har en tendens til at isolere sig, at sidde hjemme i kendte omgivelser og bliver dermed ensomme. De har behov for, at der findes et tilbud, hvor de i trygge rammer kan være sammen og lære at danne disse relationer. 

Som alle andre UFL-klubber er vi et frivilligt tilbud til unge med særlige behov. I klubben er de unge i alderen 18-45 år, og der er omkring 35 unge medlemmer. Mange af de unge kommer hver onsdag, da de her oplever et fantastisk fællesskab som er svært ved at finde andre steder. Vores gruppe spænder bredt, nogle er meget selvhjulpne mens andre har en ledsager med hver gang.
De første par gange du kommer i klubben, kan du tage en af dine forældre med, men ellers er UFL klubben de unges frirum, – et par gange om året bliver familier og venner inviteret med til aktiviteter i klubben. Har du brug for at have en ledsager med, er du velkommen til at tage en person med, der ikke er en af dine nærmeste pårørende. 

Den unge skal være medlem af Unge for Ligeværd for at komme i klubben, men det er gratis at komme til klubaften, med mindre vi har aktiviteter som fællesspisning, bif-ture eller andre ture ud af huset, der er lidt omkostningstunge, så vil der være en beskeden egenbetaling.  

Der er nedsat en UFL-bestyrelse, denne bestyrelse er sammen med den daglige ledelse og bestyrelsen for Ligeværd Roskilde ansvarlig for, hvordan klubben drives. Det er de unge, der i samarbejde med vejlederne i UFL-bestyrelsen, planlægger programmet for året.  

Da UFL Roskilde er en del af den landsdækkende forening Unge For Ligeværd, mødes vores klub også med andre lokale UFL-klubber til bestyrelsesweekend, landsmøde, eller når vi besøger eller inviterer andre UFL-klubber.  

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse